HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ


Testin Adı : HEMOGLOBİN ELEKTROFOREZİ
Sinonim : Hb elektroforezi
Çalışma Zamanı : Hergün (5077 agaroz jel elektroforezi sadece cuma günleri çalışılmaktadır.)
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Her ne kadar beta-talasemi ve hemoglobinopatiler için birinci kademe tarama testi olarak elektroforez yöntemi daha yaygın olarak kullanılıyorsa da, HPLC tekniği ile yapılan çalışmaların hem duyarlılığı, hem de tekrarlanabilirliği çok daha yüksek olduğunda
Kullanımı : Talasemi ve diğer hemoglobin varyantlarının tespitinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :