HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE GENETİK İNCELEMELER


Testin Adı : HEMATOLOJİK MALİGNİTELERDE GENETİK İNCELEMELER
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Bir hafta sonra saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı veya heparinli tam kan, EDTA’lı veya heparinli kemik iliği
Numune Kabı : Mor (EDTA’lı) veya yeşil (heparinli) kapaklı tüp. Numuneler steril koşullarda ve 4ºC’de, en geç 24 saat içinde laboratuvarımıza ulaştırılmalıdır.
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : FISH, RT-PCR
Kullanımı : Bu grup altında 'European Leukemia Network' tarafından önerilen ve laboratuvarımızda uygulanan inceleme panelleri aşağıda belirtilmiştir. Bu panellerin içeriklerine Ek R’den ulaşılabilir. Paneli çeriklerindeki translokasyonlar ayrıca tek olarak da çalışıl
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :