HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU


Testin Adı : HEMATOLOJİ KONSÜLTASYONU
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Laboratuvara danışınız
Numune Türü : Periferik yayma ve klinik bilgi
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :