HEMATOKRİT


Testin Adı : HEMATOKRİT
Sinonim : Hct
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Kord %42-60 Prematüre %42-60 <7 gün %45-67 7 gün-1 ay %42-63 2-3 ay %31-55 4-6 ay %29-41 7 ay-3 yaş %33-39 4-5 yaş %34-40 6-12 yaş %35-45 Erkek Kadın 13-15 yaş %37-49 %36-46 16-50 yaş %40-53 %36-46 >50 yaş %41-53 %36-46
Çalışma Yöntemi : Cell counter
Kullanımı : Anemi, kan kaybı, polistemi vb. durumların değerlendirilmesinde kullanılır. Polistemi, egzersiz, hemokonsantrasyon (dehidratasyon, yanık, aşırı kusma, intestinal obstrüksiyon vb.) ve yüksek rakım Hct’te artışa neden olurken, anemi veya tarpozisyonda Hct d
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Numunenin pıhtılı olması
Lab. Kodu :