HELİCOBACTER PYLORI ÜRE NEFES TESTİ (14C)


Testin Adı : HELİCOBACTER PYLORI ÜRE NEFES TESTİ (14C)
Sinonim : Üre nefes testi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Özel bir pakete alınacak nefes
Numune Kabı : Numunenin alınacağı özel sistem ve uygulama ile ilgili açıklayıcı doküman laboratuvarımızdan temin edilebilir.
Numune Alım ve Taşıma : Hasta testten önce en az 6 saat aç olmalıdır. 1 ay öncesinden antibiyotikler, 1 hafta öncesinden mide asit inhibitörleri (sukralfat, omeprazole, esomeprazole, lansoprazole), 1 hafta önce histamin H2 reseptör antagonistleri (simetidin, ranitidin, famotidin
Hastanın Hazırlanması : Hasta testten önce en az 6 saat aç olmalıdır. 1 ay öncesinden antibiyotikler, 1 hafta öncesinden mide asit inhibitörleri (sukralfat, omeprazole, esomeprazole, lansoprazole), 1 hafta önce histamin H2 reseptör antagonistleri (simetidin, ranitidin, famotidin
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Heliprobe sistem
Kullanımı : Helicobacter pylori tanısında kullanılır. H.pylori normal memeli hücrelerinde bulunmayan üreaz enzimini içerir. Üreaz enzimi ürenin hidrolizinde katalizörlük yapar ve üreyi amonyum ve karbondioksite parçalar. Üre nefes testi de bakterinin bu özelliğine da
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :