HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IGA VE IGG


Testin Adı : HELİCOBACTER PYLORİ ANTİKORLARI IGA VE IGG
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : IgA (ELISA), IgG (ELİSA)
Kullanımı : Antikor testleri H. Pylori enfeksiyonu tanısında kullanılabilecek primer tarama testleridir. IgA ve IgG düzeyleri yıllarca pozitif kalmakta ve tedavi edilmeyen kişilerde aktif enfeksiyonla ilişkilendirilebilmektedirler. IgG düzeyleri IgA ye göre daha düze
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :