HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJENİ


Testin Adı : HELİCOBACTER PYLORİ ANTİJENİ
Sinonim : HpSA, Campylobacter pyloridis antijeni, H.pylori
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : H.pylori peptik ülser hastalığının etkeni ve gastrik kanserin başlıca risk faktörüdür. Tanı ve tedavi sonrası takibinde HpSA kullanılmaktadır. Testin spesifitesi %93, sensitivite %91’dir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :