HDV RNA


Testin Adı : HDV RNA
Sinonim : Hepatit D RNA
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Çarşamba günü saat 14.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : RT-PCR
Kullanımı : HDV defektif bir virüs olup ancak HBV varlığında enfeksiyona neden olabilmektedir. İnfeksiyonun HBV ile birlikteliği koinfeksiyon ve süper enfeksiyon olarak ortaya çıkar hem klinik hem de laboratuvar olarak çok farklı bulgular yoktur.Hem akut ve hem de kr
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemolizli veya heparinli numuneler ve numunenin uzun süre oda ısısında kalması
Lab. Kodu :