HCV RNA (VIRAL YÜK) PCR


Testin Adı : HCV RNA (VIRAL YÜK) PCR
Sinonim : Hepatit C RNA
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 iş günü içinde
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Taqman RT-PCR
Kullanımı : HCV enfeksiyonlarının erken evrelerinde antikor düzeyi düşük olduğundan serolojik testler yetersiz kalmaktadır. Ayrıca özellikle HCV’de antikorun varlığı her zaman viremi ile birlikte görülmez. Bu nedenle virüsün doğrudan tespit edildiği duyarlı ve spesif
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemolizli, veya heparinli numuneler ve numunenin uzun süre oda ısısında kalması
Lab. Kodu :