HCV RIBA


Testin Adı : HCV RIBA
Sinonim : Hepatit C RIBA
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : RIBA
Kullanımı : HCV genomunun farklı bölgelerinden köken alan rekombinan HCV antijenleri kullanılan ve bu proteinlerin her birine ayrı ayrı antikor yanıtlarının saptanabildiği bir testtir. Test yalancı pozitif HCV antikor testleri ve geçirilmiş HCV enfeksiyonunun ayrımın
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :