HCV GENOTİP TAYİNİ


Testin Adı : HCV GENOTİP TAYİNİ
Sinonim : Hepatit C genotip tayini
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 3 hafta sonra saat 18:00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Numune soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR
Kullanımı : HCV, nükleotid dizileri birbirlerinden farklı 6 genotipe ve 80’den fazla subtipe ayrılmaktadır. HCV enfeksiyonunda genotipin bilinmesi tedavinin süresini ve dozunu yönlendirdiğinden ve tedaviye yanıtın en iyi belirleyicisidir. HCV tip tayininde tespit edi
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemolizli, veya heparinli numuneler ve numunenin uzun süre oda ısısında kalması
Lab. Kodu :