HCG (İDRAR)


Testin Adı : HCG (İDRAR)
Sinonim : hCG; Human chorionic gonadotropin; Gebelik testi, Beta-HCG
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 30 dakika
Numune Türü : Spot idrar (sabah ilk idrar tercih edilir)
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Strip
Kullanımı : Gebeliğin teşhisi, ektopik gebelik şüphesinin değerlendirilmesi ve in vitro fertilizasyon hastalarının takibinde kullanılır. Ayrıca mol hidatiform, koryo karsinom, testis tümörü ve overin germ hücreli tümörlerinin değerlendirilmesi ve takibinde de kullanı
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :