HBV DNA PCR (VIRAL YÜK)


Testin Adı : HBV DNA PCR (VIRAL YÜK)
Sinonim : Hepatit B viral yük
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 iş günü sonra saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numune soğuk ortamda saklanmalı ve laboratuvara gönderilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Taqman PCR
Kullanımı : Kronik hepatit B enfeksiyonunda replikasyonu gösteren en önemli kriter HBV-DNA’dır. Çeşitli moleküler yöntemler ile gösterilebilen HBV-DNA hem tedaviye başlamanın hem de tedaviye yanıtın takibi açısından önemlidir. HBV-DNA miktar tayini viremiyi belirleme
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemolizli veya uygun olmayan tüple gönderilen numuneler ve numunenin uzun süre oda ısısında kalması
Lab. Kodu :