HBSAG


Testin Adı : HBSAG
Sinonim : Hepatit B surface antigen
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 4 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Bulaştan 1-12 hafta sonra ya da inkübasyon döneminde, semptomlar ortaya çıkmadan 3-5 hafta önce HBsAg saptanır. 4-6 ay içinde yavaş yavaş azalarak saptanamayacak düzeye iner. HBsAg’nin 6 aydan uzun sürmesi, kronik hepatite geçiş olabileceğini düşündürür.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :