HBS MUTASYON ANALİZİ


Testin Adı : HBS MUTASYON ANALİZİ
Sinonim : Orak hücreli anemi, Sickle cell anemi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 hafta sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : PCR-RFLP
Kullanımı : Ülkemizde özellikle güney bölgelerimizde çok sık görülen orak hücreli anemi, kansızlık nedenleri içinde ilk sıralarda yer almaktadır. Hastalıkta, eritrositler normal bikonkav disk şekli yerine karakteristik orak şekli alırlar. Bu değişik form anemiye, per
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :