HBA2


Testin Adı : HBA2
Sinonim : HbA2
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : <%4
Çalışma Yöntemi : HPLC
Kullanımı : Talasemi tanısında kullanılır. HbA2 düzeyi demir eksikliğinden etkilenebilir. ß-tala semi ve megaloblastik anemide HbA2 düzeyi artarken, demir eksikliği, eritrolösemi, HbH hastalığı, ?-ta lasemi ve ß?-ta llasemide HbA2 düzeyi düşer.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :