HAPTOGLOBİN


Testin Adı : HAPTOGLOBİN
Sinonim : HPT
Çalışma Zamanı : Pazartesi, Çarşamba, Cuma
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 17.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 30-200 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Nefelometrik
Kullanımı : İn vivo hemoliz tanısında kullanılan bir akut faz proteinidir. Akut ve kronik inflamasyonlar, neoplastik hastalıklar, kortikosteroid tedavisi ve bilier obstrüksiyonlarda serum HPT seviyesi artarken, in vivo hemoliz (hemoglobinopatiler, eritrosit membran d
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :