HAM TESTİ


Testin Adı : HAM TESTİ
Sinonim : Asit hemoliz testi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Hastadan ve aynı kan grubundaki sağlıklı bir kişiden EDTA’lı tam kan ve serum gönderilmelidir
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp (serum), mor kapaklı tüp (EDTA’lı tam kan)
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : Kalitatif
Kullanımı : Paroksismal noktürnal hemoglobinüri ve konjenital diseritropoietik anemi tanısında kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :