GRUBER-WİDAL TESTİ


Testin Adı : GRUBER-WİDAL TESTİ
Sinonim : Salmonella tüp aglütinasyon, widal
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 11.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Aglütinasyon
Kullanımı : Salmonella serotip typhi’nin O ve H antijenleri ile aglütine olan antikorları ölçer. 1. hafta sonunda( 7-8 gün )Anti -O antikoru (O aglütinasyonu) pozitifl eşir, IgM yapısındadır. 2. hafta sonuna doğru (10-12.günler) H aglütinasyonu pozitifl eşir bunlar I
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :