GROWTH HORMON


Testin Adı : GROWTH HORMON
Sinonim : GH; Somatotropin; STH; Büyüme Hormonu
Çalışma Zamanı : Pazartesi-Perşembe
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Sabah açlığı ile numune alınması tercih edilir. 30 dakika dinlenme sonrasında örnek alınmalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : < 5 yaş 0-6,2 ng/mL 5-15 yaş Erkek : 0-11 ng/mL Kadın: 0-17,3 ng/mL > 16 yaş Erkek : 0-3 ng/mL Kadın: 0-8 ng/mL
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : Hipofiz fonksiyonlarının değerlendirilmesi, çocuklarda dwarfizm ve gigantizm, erişkinlerde ise akromegalinin tanı ve tedavisinin takibinde kullanılır. Çocuklarda GH yetmezliklerinin değerlendirilmesinde bazal değerler yetersiz olabileceğinden stimülasyon
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :