GRAM BOYALI PREPARAT


Testin Adı : GRAM BOYALI PREPARAT
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : İstenilen klinik materyal
Numune Kabı :
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : Bakterilerin hücre duvar yapısındaki değişiklikler nedeniyle gram boyamasına farklı reaksiyon vermeleri esasına dayanır. Mikroorganizmanın gram reaksiyonu, morfoloji ve dizilim özellikleri, mikroorganizmanın ön tanısı ve önemi konusunda klinisyene fikir v
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :