GÖZ KÜLTÜRÜ


Testin Adı : GÖZ KÜLTÜRÜ
Sinonim : Konjonktiva kültürü
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Göz sürüntüsü
Numune Kabı : Steril düz tüp veya transport besiyeri
Numune Alım ve Taşıma : Konjuktivadan alınan sürüntü veya kazıntı örneği.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kültür
Kullanımı : Göz enfeksiyonlarına neden olan mantar ve bakterilerin identifikasyonu
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :