GONOKOK KÜLTÜRÜ


Testin Adı : GONOKOK KÜLTÜRÜ
Sinonim : Neisseriae gonorhoeae kültürü
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : İki gün sonra saat 11.00
Numune Türü : Servikal, üretral swab
Numune Kabı : Swab
Numune Alım ve Taşıma : 24 saat içinde laboratuvarımıza ulaşması gerekmektedir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Selektif kültür
Kullanımı : N. gonorrhoeae cinsel yolla bulaşan enfeksiyonlardandır. İnkübasyon süresi 2-7 gündür. Erkeklerde üretral akıntı ve dizüri ile seyreden akut üretrite neden olmaktadır. Kadınlarda primer olarak endoservikal kanal enfeksiyonlarına neden olmaktadır. Tanı sel
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :