GLUKOZ (MAYI)


Testin Adı : GLUKOZ (MAYI)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : BOS, perikardiyel, peritoneal, plevral ve synovial sıvılar
Numune Kabı : Jelsiz steril tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : BOS <12 yaş 60-80 mg/dL 13-15 yaş 50-75 mg/dL >15 yaş 40-70 mg/dL Plevral Mayi <7 gün 40-60 mg/dL 7 gün-1 ay 50-80 mg/dL 2 ay-15 yaş 60-100 mg/dL 16-60 yaş 70-110 mg/dL >60 yaş 80-115 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik
Kullanımı : Normalde BOS glukoz değeri, eş zamanlı kan glukozunun %60-80’i düzeyindedir. Bakteriyel menenjitler, merkezi sinir sistemi maligniteleri, romatoid menenjit ve hipoglisemi BOS glukoz düzeyinde düşüşe neden olur.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :