GLUKOZ (İDRAR)


Testin Adı : GLUKOZ (İDRAR)
Sinonim :
Çalışma Zamanı :
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : 24 saatlik idrar, spot idrar
Numune Kabı : Soğuk ortamda saklanmalı ve gönderilmelidir. Borik asit üzerine toplanan idrarlarda kabul edilir
Numune Alım ve Taşıma : 24 saatlik idrar miktarı belirtilmelidir
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Spot idrar 1,0-15,0 mg/dL 24 saatlik idrar <0,5 g/gün
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik, kinetik
Kullanımı : Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesi ve diabetes mellitus takibinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : İdrarın 5 günden uzun süre buzdolabında saklanması
Lab. Kodu :