GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ


Testin Adı : GLUKOZ-6-FOSFAT DEHİDROGENAZ
Sinonim : G6PD
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Raporda belirtilmektedir.
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, enzimatik
Kullanımı : G6PD eksikliğine bağlı olarak gelişen hemolitik aneminin tanısında kullanılır. Genç eritrositlerde G6PD aktivitesi yüksek olduğundan, hemolitik epizod sonrasında eksikliğin belirlenmesi genellikle mümkün olmaz.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :