GİARDİA ANTİJENİ


Testin Adı : GİARDİA ANTİJENİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Hafta içi her gün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 13.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Sızdırmaz kapaklı bir kapta, en geç 24 saat içinde, soğuk ortamda gönderilmelidir
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : Giardia lambia insan ve hayvanları enfekte eden bir prozoondur. Çoğu hasta asemptomatiktir, 12-20 günlük bir inkübasyon periyodundan sonra hastalarda bulantı, titreme, soğuk algınlığı, ateş, karınağrısı, ani sulu diare gözlenir. Gaita kan, hücresel eksuda
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :