GFR


Testin Adı : GFR
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Kord 0,6-1,2 mg/dL Prematüre 0,3-1,0 mg/dL <7 gün 0,3-1,0 mg/dL 7 gün-3 ay 0,2-0,4 mg/dL 4 ay-5 yaş 0,3-0,7 mg/dL 6-12 yaş 0,5-1,0 mg/dL 13-15 yaş 0,5-1,2 mg/dL >15 yaş Erkek 0,5-1,4 mg/dL Kadın 0,5-1,3 mg/dL
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, kinetik
Kullanımı : Böbrek fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Böbrek hastalıkları, şok, maligniteler, SLE, diabetik nefropati, konjestif kalp yetmezliği ve akromegalide serum kreatinin düzeyi artarken, musküler distrofi ve diabetik ketoasidozda düşer. Yetişkin
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :