GASTRİN


Testin Adı : GASTRİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Pazartesi
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Numune alınması için 10 saatlik sabah açlığı gereklidir. Ayrıca sirkadien ritmi vardır ve 03.00-07.00 saatleri arasında en düşük seviyede bulunur. Gastroskopi sonrasında numune alınmamalıdır.
Biolojik Referans Aralığı : 13-115 pmol/L
Çalışma Yöntemi : CLIA
Kullanımı : Zollinger-Ellison sendromu, aklorhidri veya pernisiyöz anemi, multiple endokrin neoplazi ve diğer hipergastrinemilerin tanısında kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi, ikter
Lab. Kodu :