GANGLİOSİD ANTİKORLARI


Testin Adı : GANGLİOSİD ANTİKORLARI
Sinonim : Gangliosid antikorları
Çalışma Zamanı : Hafta içi hergün
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : İmmun blot
Kullanımı : Guillain barre sendromu, multifocal motor nöropati, sensory nöropati, miller-fisher sendrom tanısında kullanılan parametrelerdir. GM1 antikoru multifocal motor nöropati de % 40-70, guillian barre sendromunda % 22-30 oranında pozitif bulunmaktadır. Pozitif
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :