GALAKTOMANNAN


Testin Adı : GALAKTOMANNAN
Sinonim : Aspergillus antijeni
Çalışma Zamanı : Çarşamba
Sonuç verme Süresi : Ertesi gün saat 18.00
Numune Türü : Serum, BAL
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma : Numunenin vakumlu tüpe alınması tercih edilir. Numune alındıktan sonra kapağı açılmadan santrifüj edilerek serum ayrılmalı ve mümkün olduğunca hava ile temas ettirilmeden, en kısa sürede laboratuvarımıza gönderilmelidir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Negatif
Çalışma Yöntemi : ELISA
Kullanımı : İnvaziv aspergillozis tanı ve tedavi takibinde kullanılır. Pozitif sonuçlar kültür, histolojik ve radyolojik bulgular ile birlikte değerlendirilmelidir. Negatif sonuçlar invaziv aspergillozis tanısını ekarte ettirmez. Eğer klinik bulgular varsa testin tek
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :