GAİTADA STERKOBİLİNOJEN


Testin Adı : GAİTADA STERKOBİLİNOJEN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 1 saat
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Kimyasal
Kullanımı : Safranın duodenuma ulaşmasını engelleyen obstrüksiyonların değerlendirilmesinde ve özellikle de bilier atrezi olasılığının araştırılmasında kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :