GAİTADA ROTAVİRÜS ANTİJEN


Testin Adı : GAİTADA ROTAVİRÜS ANTİJEN
Sinonim : Rotavirüs antijeni
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Lateks aglütinasyon
Kullanımı : Yenidoğanlarda ve 6 ay-2 yaş grubu çocuklarda, özellikle kış döneminde ishal yapan en önemli nonbakteriyel gastroenterit etkeni olan rotavirüs antijeninin gösterilmesinde kullanılır
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :