GAİTADA PH ARAŞTIRILMASI


Testin Adı : GAİTADA PH ARAŞTIRILMASI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 30 dakika
Numune Türü : Taze gaita örneği
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi :
Kullanımı : Gaita normalde nötral veya hafif alkali pH’a sahiptir. Karbonhidrat ve protein yıkımının izlenmesinde kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :