GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI


Testin Adı : GAİTADA PARAZİT ARAŞTIRILMASI
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma : Örnek özel koruyucu içine alındığında 24 saat süre ile beklemekten etkilenmez. Bu özel koruyucu laboratuvarımızdan temin edilebilir.
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : Gaitada parazit yumurtaları ve protozoalarının araştırılması
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :