GAİTADA MİKROSKOBİK İNCELEME


Testin Adı : GAİTADA MİKROSKOBİK İNCELEME
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 2 saat
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : Gaitada eritrosit, lökosit vb. hücrelerin varlığının araştırılması
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :