GAİTADA HAZIM TESTİ


Testin Adı : GAİTADA HAZIM TESTİ
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Mikroskobik
Kullanımı : Diare ve GİS patolojilerinin araştırılmasında kullanılır.
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :