GAİTA ANALİZİ (TAM)


Testin Adı : GAİTA ANALİZİ (TAM)
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Gaita
Numune Kabı : Temiz, ağzı kapaklı kap
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi :
Kullanımı :
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :