FT4


Testin Adı : FT4
Sinonim : FT4; Serbest tiroksin
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : Prematüre 18-40 pmol/L <7 gün 8,5-40,5 pmol/L >7 gün 9-25 pmol/L
Çalışma Yöntemi :
Kullanımı : Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Tiroid bezi ile ilgili olarak herhangi bir hastalıktan şüphe edildiğinde yapılacak ilk testlerden biridir. Hipertiroidizmde serum FT4 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Total T4’ün yaklaşık %0
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi,ikter
Lab. Kodu :