FT3


Testin Adı : FT3
Sinonim : FT3; Serbest triiyodotironin
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı : 3-9 pmol/L
Çalışma Yöntemi : ECLIA
Kullanımı : Tiroid fonksiyonlarının değerlendirilmesinde kullanılır. Hipertiroidizm ve T3 tirotoksikozunda serum FT3 düzeyi artarken, hipotiroidizmde azalır. Ayrıca kronik hastalığı olan veya uzun süre hastanede yatmış olan kişiler ötiroid olsalar bile FT3 düzeyi düş
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Aşırı hemoliz, lipemi,ikter
Lab. Kodu :