FRUKTOZAMİN


Testin Adı : FRUKTOZAMİN
Sinonim :
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : Aynı gün saat 18.00
Numune Türü : Serum
Numune Kabı : Kırmızı kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması : Ölçümden önceki son 24 saat içinde askorbik asit kullanılmamalıdır
Biolojik Referans Aralığı : <15 yaş 165-229 µmol/L >15 yaş 205-285 µmol/L
Çalışma Yöntemi : Spektrofotometrik, kinetik
Kullanımı : Son 2-3 hafta içindeki ortalama glukoz konsantrasyonunu gösterir. Glikozile olmuş protein miktarını gösterdiğinden serum total protein seviyesindeki değişiklikler fruktozamin değerini etkileyebilir.
Num. Kabul Etmeme Nedeni : Hemoliz
Lab. Kodu :