FRUKTOZ İNTOLERANSI (HEREDİTER)


Testin Adı : FRUKTOZ İNTOLERANSI (HEREDİTER)
Sinonim : Aldolaz B mutasyonları, ALDOB mutasyonları
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 14 gün sonra
Numune Türü : EDTA’lı tam kan
Numune Kabı : Mor kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : DNA dizi analizi
Kullanımı : Fruktoz veya sükroz (fruktoz+glukoz) içeren gıdaların alımı ile ortaya çıkan ağır bir hastalıktır ve otozomal resesif olarak kalıtılır. Erken klinik belirtiler galaktozemiye benzer. Früktoz alındıktan sonra hipoglisemi görülür. Terleme, titreme, baş dönme
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :