FRAJİL X SENDROMU (SİTOGENETİK)


Testin Adı : FRAJİL X SENDROMU (SİTOGENETİK)
Sinonim : X kromozomu frajilitesi
Çalışma Zamanı : Her gün
Sonuç verme Süresi : 28 gün sonra
Numune Türü : Heparinli tam kan
Numune Kabı : Yeşil kapaklı tüp
Numune Alım ve Taşıma :
Hastanın Hazırlanması :
Biolojik Referans Aralığı :
Çalışma Yöntemi : Sitogenetik folattan yoksun besiyerinde 72 saatlik uyarılmış hücre kültürü
Kullanımı : Frajil X sendromu tüm toplumlarda mental retardasyonun en önde gelen nedenlerinden olup, erkek çocuklar arasında mental retardasyon nedenlerinde Down sendromundan sonra ikinci sırayı almaktadır. Frajil X sendromlu erkek çocukların %60'ında mental retardas
Num. Kabul Etmeme Nedeni :
Lab. Kodu :