Portör Bakıları

Portör bulaşıcı hastalıklara neden olan etmenleri taşıyarak onları başkalarına bulaştıran, buna karşılık kendileri çoğu zaman sağlıklı durumda kalan insanlar anlamına gelmektedirportör muayenesi Portör muayenesi ise; 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanunu’nun 126. ve 127. maddelerindeki hükümlerle, gıda üretim yerleri ve sıhhi müesseselerde çalışanların bulaşıcı hastalık taşıyıcılığı yönünden her 3 ayda bir muayene olması anlamına gelmektedir.

GAİTA MİKROSKOPİSİ VE GAİTADA PARAZİT VE PARAZİT YUMURTASI İNCELENMESİ:
Dışkıda barsak parazitlerinin mikroskobik incelemeyle araştırılmasıdır. 
Altı ayda bir yapılmalıdır. 

GAİTADA KÜLTÜRÜ VE ANTİBİYOGRAMI: 
Özellikle Salmonella ve Shigella cinsi bakterilerin,dışkıda araştırılması amacıyla yapılmaktadır..En az yılda bir kez yapılması gerekmektedir.

BOĞAZ  KÜLTÜRÜ:
Boğazda özellikle A Grubu Beta Hemolitik Streptokok araştırılması yönünden yapılan bir tahlildir.Yılda bir kere yapılmalıdır.