Fetal DNA Testi

  • FETAL DNA TESTİ NEDİR?

Gebelerde rutin tarama testleri; hormonal kan tetkikleri ve USG verileri dikkate alınarak yapılan birinci ve ikinci trimestr tarama testleridir. Yapılan testlerde anne adaylarının bebeklerinde kromozom bozukluğu olup olmadığının kesin belirlenmesinde en sık uygulanan yöntem amniyosentez yöntemidir. Bu işlemde bebeğin içinde bulunduğu amnion sıvısından örnek alınır. Bu örnekte bebeğe ait hücreler kültür ortamında çoğaltılarak, kromozomlardaki olası sayısal ve yapısal bozukluklar açısından analiz edilir. Tıpkı amniosentez gibi, koryon villus biyopsisi (CVS) ve kordosentez de girişimsel olup, belli oranlarda düşük riski taşımaktadır. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla, riskli gebeliklerde girişimsel olmayan alternatif tanı testleri geliştirmek gerekliliği ortaya çıkmıştır. Bu yüzden, fetal DNA testleri uygulanmaktadır. Test anne adayından kan almak suretiyle, gebeliğin 10. haftasından sonra yapılabilir.

  • FETAL DNA TESTİ KİMLERE YAPILMALIDIR?

ABD Obstetrik ve Jinekoloji Birliği; 35 yaş ve üzeri olan anne adaylarına, Fetal USG ile saptanmış artmış anöploidi riski taşıyanlara, daha önce trizomili bebek sahibi olanlara, standart tarama testlerinde anöploidi için artmış risk taşıyanlara, ebeveynlerde artmış fetal trizomi 13 veya 21 riskiyle birlikte dengeli robertsonian translokasyon varlığı olanlara bu testin yapılmasını önermektedir.